ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 08733291227-30 تماس حاصل نموده یا به آدرس سننندج.خيابان حسن آباد جنب سرپرستي بانک ملت .شرکت خدمات مسافرتي و هوايي جهانگردي آواي سفر سيز مراجعه نمایید.